Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se

Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund
018-471 19 95

Seniorrådgivare
Anders Grundström
018-471 53 80
(tisdag, torsdag)

Fax: 018-471 33 55
 


 

Välkomna till Saco-S-rådet vid Uppsala universitet!
 

2017-03-10
Frukost med facket
Kom och prata med Saco-S-rådets styrelse om aktuella frågor. Vi kommer att finnas på Ångström, intill kafeterian, onsdagen den 29 mars 8:00-10.00

2017-03-07
Lönerevisionen
Lönerevisionen för institutionerna är klar och endast några lönesättande samtal kvarstår för de som berörs av samtalen. Prefekter/motsvarande ska meddela oss arbetstagare. Vissa prefekter/motsvarande skickar ett skriftligt meddelande, andra tar det muntligt med sina medarbetare. Lönerna blir offentliga i samband med marslönen.

​Först när lönerna är offentliga i Primula får Saco-S-rådet hjälpa till med löneinformation. Dock får Saco-S-rådet inte berätta något om vad som sades i förhandlingsrummet. Det är arbetsgivaren som har ansvaret att lönerevisionen är rättvis och att resultatet går att motivera. Det är också arbetsgivaren som har ansvar att förklara resultatet av lönerevisionen.

​Saco-S-rådet kommer att göra en uppföljning av årets lönerevision.

Läs mer om lönerevisionen på http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

2016-12-20
Doktorandstegen
Den nya doktorandstegen är klar.

Att förhandlingarna drog ut på tiden beror delvis på att Saco-S-rådet under hösten tagit fram förslag till en ny modell för doktorandstegen som grundar sig på antal år som doktorand istället för uppnådda  50 % och 80 %. Arbetsgivaren vill ha mer tid på sig att förankra förslaget till ny stege, vilket är rimligt, även om man skulle kunna hoppats på att det kunde ha gjorts tidigare i höstas. Som det är nu kommer den nya stegen inte att tillämpas vid revisionen 2016.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringkassan, så att ni får rätt ersättning!
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/​


2016-11-28
Ny styrelse
​Saco-S-rådet valde ny styrelse vid årsmötet 22 november. Ordförande: Per Sundman (omval); Vice ordförande: Tina Hedmo (nyval); Sekreterare: Robert Malmgren (omval); Ledamot: Anita Ericsson (omval) och Ellen Matlok-Ziemann (omval).

Hela årsmötesprotokollet finns här.

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.