Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se


Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund

Fax: 018-471 33 55
 


Välkomna till Saco-S-rådet vid Uppsala universitet!

2018-03-08
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2018-03-07
Lika villkorsdagen 13 mars
Tid: kl 13:15 – 17:00
Plats: Gustavianum Auditorium Minus
Utdelning av 2017 års lika villkorspris, diskussioner kring #metoo och ett  panelsamtal kring #metoo där Saco-S-rådet också deltar. Läs mer på universitetets hemsida.

2018-03-07
Nya Ladok
Ladok är ett nationellt system för studieadministration. Arbetet med nya Ladok borde vara i full gång ute på institutionerna inför införandet i oktober 2018.

Nya Ladok är webbaserat och fokuserar på självservice, vilket innebär att institutionerna behöver beskriva och ta ställning till hur, och av vem, arbetet ska utföras framöver. Ansvaret för det lokala förberedelsearbetet ligger på prefekten/motsvarande, men de berörda bör självklart delta i arbetet.

Saco-S-rådet har uppmärksammat frågan i förhandlingarna av verksamhetsplanerna. Institutioner/ fakulteter/ avdelningar behöver räkna med att avsätta resurser i samband med införandet. T.ex. bör all berörd personal ha tid för att gå utbildning både före och efter införandet och sätta sig in i hur de studieadministrativa systemen bäst kan användas. 

Universitetet kommer att erbjuda studieadministratörerna salsundervisning och e-lärandekurser för övriga användare med start i maj. Tanken är inte att våra universitetslärare eller studieadministratörer ska göra detta på sin fritid!

​Dessutom vill vi också påminna alla om att om någons arbetsuppgifter föreslås väsentligen förändras, skall detta MBL-förhandlas innan förändringen.

Universitetets webbplats uppdateras kontinueligt med ny information om införandet av nya Ladok.

2018-02-22
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.

2018-02-05
Lönerevision 2017
Löneförhandlingarna är klara och avtalet om nya löner skrevs på den 31 januari (avtalet om doktorandstegen tecknades 2017-12-14). Det innebär att de nya lönerna och den retroaktiva lönen fr o m 1 oktober betalas ut med februarilönen (2018). Datumen om när avtalen skrevs på är relevanta för er som är sjuk- eller föräldralediga!
Läs mer här.

2017-11-28
Nyheter i det centrala villkorsavtalet
​Den 4 oktober träffade Saco-S och arbetsgivarverket en ny överenskommelse om ändringar och tillägg till RALS 2010 -T. Läs vidare om det här.

2017-10-03
När har du semester?
​Saco-S-rådet vid Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium om schablonsemesterns vara eller inte vara. Inbjuden talare är Robert Andersson, förhandlingschef på Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och viceordförande i Saco-S. Efter seminariet hålls Saco-S-rådets årsmöte i samma lokal.

Professorer, lektorer, adjunkter, biträdande lektorer, forskarassistenter, forskare, postdoktorer, doktorander (inkl assistenter med doktoranduppgifter) och amanuenser, vi undrar vad ni tycker om schablonsemestern. Kom och diskutera!

Tid: 15:15-16
Lokal: Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus
 

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.