Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se

Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund
018-471 19 95

Seniorrådgivare
Anders Grundström
018-471 53 80
(tisdag, torsdag)

Fax: 018-471 33 55
 


 

Välkommen till Saco-S-rådets hemsida!

2016-09-12
Löneseminarier
14 och 20 september i Uppsala för dem som omfattas av lönesättande samtal
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/om-lonesattande-samtal/seminarium-i-uppsala/

20 september på Campus Gotland, både lönesättande samtal och lönerevision 2016
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/om-lonesattande-samtal/seminarium-pa-campus-gotland/

12 oktober i Uppsala för dem som inte omfattas av lönesättande samtal
Tid 13-15, Lokal Hörsal 3 (Ekonomikum). Mer information kommer inom kort

2016-09-08
Årsmöte
Datum: 22 november
Tid: 16.15
Lokal: BH 14:031 (Betty Pettersson/ Blåsenhus)
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/

2016-09-05
Löneseminarier
Efter vårt utskick i förra veckan om löneseminarier har vi fått flera frågor från våra medlemmar om löneseminarium i Uppsala. De seminarier i Uppsala som vi syftade på vänder sig endast till dem som arbetar på förvaltningen, Internrevisionen, UUI och Nationellt centrum för kvinnofrid, dvs de som omfattas av lönesättande samtal (den här gången).

2016-08-15
Medlemsärenden och förhandlingar
Styrelsen har gjort om ansvaret för förhandlingar mellan sig så att:

Per Sundman ansvarar för övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar,
Karin Larsson ansvarar för det Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet,
Robert Malmgren ansvarar för det Medicinskt-farmaceutiska vetenskapsområdet,
Ellen Matlok-Ziemann ansvarar för det Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet,
Anita Ericsson ansvarar för förvaltningen, bibliotek och muséer.

Dessutom är Kirsi Höglund och Anna Eklund åter på plats efter sommaren. Vi svarar på frågor om arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor, löner, medlemskap, aktuella frågor med mera. Det går bra att ringa, skicka e-post eller ringa på dörren. Vi finns på kansliet om det inte är så att vi är ute på något medlemsärende.

Constanze Ackermann-Boström sköter om skyddombudsfrågorna för Saco-S-rådets del.

2016-06-29
Lönerevisionen
Senaste nytt om lönerevisionen 2016 finns under Lönerevision.

2016-06-23
Nytt medlemsbrev
Läs mer om kontaktpersoner för Saco-S-rådet, skyddsombudsorganisationen och om postdoktorer här.

/Saco-S-rådets styrelse

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3400 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.