Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se

Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund
018-471 19 95

Seniorrådgivare
Anders Grundström
018-471 53 80
(tisdag, torsdag)

Fax: 018-471 33 55
 


 

Välkommen till Saco-S-rådets hemsida!

2016-11-28
Löneenkät
​Löneenkäten hittar du här. Vi behöver ha den senast 1 december. Skicka den antingen 1) elektroniskt till saco@uadm.uu.se, 2) med internposten till Saco, Gula villan, Engelska parken eller 3) lägg den i Gula villans brevlåda på Thunbergsvägen 7A. OBS! Det finns en FAQ till lönerevisionen (och löneenkäten).

Ny styrelse
​Saco-S-rådet valde ny styrelse vid årsmötet 22 november. Ordförande: Per Sundman (omval); Vice ordförande: Tina Hedmo (nyval); Sekreterare: Robert Malmgren (omval); Ledamot: Anita Ericsson (omval) och Ellen Matlok-Ziemann (omval).
 

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3400 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.